شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۹
>

تائید صلاحیت بین المللی ISO/IEC17025

دانلود مستقیم تائید صلاحیت از سایت سازمان ملی تائید صلاحیت ایران

دارای تائید صلاحیت بین المللی به شماره NACI/LAB/314 از سازمان ملی استاندارد ایران

تبریز،بلوار صنعت،شهرک فناوری خودرو،خیابان اصلی،نبش تقاطع دوم

041-34486440-3

041-34486560

ساعات کاری شرکت: شنبه تا چهارشنبه8:00 صبح الی 16:30 و پنجشنبه ها : 8:00 صبح الی 14:30

شماره حساب سیبا : 0100930865009

شماره شبای حساب : IR57 0170 0000 0010 0930 8650 09

قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بنام شرکت صفاصنعت آذربایجان