آزمايشگاه بادسنجی

ليست تجهيزات قابل کاليبراسيون در آزمايشگاه بادسنجی

رديف شرح دستگاه توضيحات
1 بادسنج های پره ای ------
2 بادسنج های لوله پیتوتی ------
3 بادسنج های فنجانی هواشناسی
4 بادسنج های هات وایر سیم داغ

لازم به توضيح است امکانات اين شرکت محدود به کاليبره کردن تجهيزات فوق نميباشد براي کسب اطلاعات بيشتر با بخش بازرگاني و فروش تماس حاصل نماييد