آزمايشگاه نيرو


ليست تجهيزات قابل کاليبراسيون در آزمايشگاه الکتریکال

ردیف شرح دستگاه توضیحات
1 انواع مولتی متر،اهم متر عقربه ای ، الکترونیکی
2 انواع میگر عقربه ای ، الکترونیکی
3 انواع ارت تستر عقربه ای ، الکترونیکی
4 انواع آمپر متر چنگکی و کلمپ آمپر متر عقربه ای ، الکترونیکی
5 انواع نمایشگر ولتاژ عقربه ای ، الکترونیکی
6 انواع نمایشگر جریان عقربه ای ، الکترونیکی
7 انواع نمایشگر فرکانس عقربه ای ، الکترونیکی
8 انواع خازن سنج -
9 سنجش مقاومت اهمی -
10 انواع کالیبراتور ولتاژ جریان الکترونیکی
11 انواع نمایشگر مقاومت اهمی عقربه ای ، الکترونیکی
12 انواع تایمر مکانیکی ، الکترونیکی
13 انواع دورسنج نوری عقربه ای ، الکترونیکی
14 اوسیلوسکوپ -

لازم به توضيح است امکانات اين شرکت محدود به کاليبره کردن تجهيزات فوق نميباشد براي کسب اطلاعات بيشتر با بخش بازرگاني و فروش تماس حاصل نماييد