آزمايشگاه نيرو


ليست تجهيزات قابل کاليبراسيون در آزمايشگاه نيرو

رديف شرح دستگاه توضيحات
1 انواع ترکمتر مکانيکي ، الکترونيکي
2 انواع ترانسميتر گشتاور الکترونيکي
3 انواع ترانسميتر کششي الکترونيکي
4 انواع ترانسميتر فشاري الکترونيکي
5 انواع ترک تسترها مکانيکي ، الکترونيکي
6 انواع جک هاي دوستوني و چهار ستوني -

لازم به توضيح است امکانات اين شرکت محدود به کاليبره کردن تجهيزات فوق نميباشد براي کسب اطلاعات بيشتر با بخش بازرگاني و فروش تماس حاصل نماييد