آزمايشگاه فلو

ليست تجهيزات قابل کاليبراسيون در آزمايشگاه فلو

رديف شرح دستگاه توضيحات
1 انواع دبی سنج -----
2 روتامیتر -----
3 انواع فلومتر و فلو ترانسمیتر مایعات به روش گراویمتری
4 فلومتر التراسونیک -----
5 اندازه گیری فلو مایعات با فلومتر التراسونیک
6 انواع فلومتر گازی -----
7 میتر گاز -----
8 مولینه و میکرو مولینه -----

لازم به توضيح است امکانات اين شرکت محدود به کاليبره کردن تجهيزات فوق نميباشد براي کسب اطلاعات بيشتر با بخش بازرگاني و فروش تماس حاصل نماييد