آزمايشگاه نيرو

ليست تجهيزات قابل کاليبراسيون در آزمايشگاه فشار

رديف شرح دستگاه توضيحات
1 انواع فشارسنج مکانیکی ، الکترونیکی
2 انواع ترانسمیتر و ترانس دیوسر فشار الکترونیکی
3 انواع ثبات مکانیکی ، الکترونیکی
4 انواع نمایشگر فشار الکترونیکی ، دیجیتالی
5 انواع نمایشگر فلو جریان سیال الکترونیکی ، دیجیتالی
6 انواع سنسور فشار الکترونیکی
7 انواع شیر اطمینان مکانیکی
8 انواع سوئیچ فشار مکانیکی ، الکترونیکی
9 انواع ترازوی فشار Dead Weight Tester
10 انواع نمایشگر مکش خلا مکانیکی ، الکترونیکی
11 انواع ترانسمیتر و ترانسدیوسر مکش خلا الکترونیکی
12 انواع تجهیزات پنوماتیکی ابزار دقیق

لازم به توضيح است امکانات اين شرکت محدود به کاليبره کردن تجهيزات فوق نميباشد براي کسب اطلاعات بيشتر با بخش بازرگاني و فروش تماس حاصل نماييد