جذب نیروی انسانی

نکات مهم

متقاضیان کار در شرکت صفاصنعت آذربایجان میتوانند در بانک مشاغل سایت این شرکت ثبت نام نموده و در زمانهایی که صفاصنعت آذربایجان فراخوانی در ارتباط با شغلی خاص داشته باشد از این بانک اطلاعات ثبت شده در آن استفاده میکند این زمان ممکن است تا ماهها بطول بیانجامد

پس از ثبت نام هیچگونه ایمیل، اس ام اس یا تلفنی از سوی شرکت ارسال نمیگردد

به درخواست هایی که به صورت حضوری یا ایمیل ارسال میشوند ترتیب اثر داده نمیشود

با پذیرفته شدگان در هر مرحله از استخدام با شماره تلفنی که در فرم درج کرده اند ، تماس گرفتهخواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------

در حال حاضر استخدام وجود ندارد

--------------------------------------------------------------------------------

دریافت فرم استخدام
ارسال فرم استخدام
سئوالات متداول