نرم افزار

واحد كامپيوتر شركت صفا صنعت آذربايجان در راستاي ارائه خدمات اقدام به توليد سه نرم افزار در زمينه سيستم هاي مديريت كيفيت كرده است و تمامي آنها توسط كارشناسان امر بررسي شده اند تا مشتريان با آسودگي خيال با بكار گيري آنها مشكلات عديده اي را كه با آنها درگير هستند را حذف يا به حداقل برسانند.

 

نرم افزارهاي ياد شده به شرح ذيل ميباشند:
نرم افزار مديريت كاليبراسيون ويرايش 4
نرم افزار سيستمهاي مديريت كيفيت ويرايش 5
نرم افزار مديريت ارزيابي سيستم زيست محيطي ويرايش 2
نرم افزار محاسبه عدم قطعیت ویرایش 3.2
نرم افزار تبدیل واحدهای اندازه گیری در کمیتهای مختلف ویرایش

براي تهيه و دريافت هرگونه اطلاعات با بخش بازرگاني و فروش تماس حاصل شود.

نرم افزار مدیریت کالیبراسیون

نرم افزار مديريت كاليبراسيون براي مديريت مكانيزه بر داده هاي حاصل از عمليات كاليبراسيون تجهيزات موثر بر كيفيت براساس استاندارد ISO10012 تهيه شده است و كليه اطلاعات مربوط به يك دستگاه در يك شناسنامه انحصاري ذخيره ميشود. اسناد مربوط به كاليبراسيون هاي دوره اي قابل ذخيره و بازيابي مي باشند و با فورمت PDF ميتوان به گواهينامه هاي مربوط به هر دستگاه دسترسي پيدا كرد.

انواع جستجو ها و ويرايشها از نكات قوت اين نرم افزار بشمار ميروند و با تهيه گزارش مربوط به تاريخ كاليبراسيون بعدي مديران را در امر تضمين كيفيت محصولات ياري ميرساند اين نرم افزار بنا به تقاضاي مشتري انحصاري ميشود و داراي سطح دسترسي ميباشد.

 

 

 

دریافت فایل دموی نرم افزار
جهت دریافت رمز با شرکت تماس حاصل نمائید

نرم افزار سیستم های مدیریت کیفیت

نرم افزار سيستم هاي مديريت كيفيت با دسته بندي نظام نامه ، روشهاي اجرايي ، دستورالعملهاي مربوط به هر بند از عناصر يك استاندارد مديريت كيفيتي امكان رديابي روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي تكثير شده را ميدهد و با مكانيزه كردن آنها از مخدوش شدن و تكثير هاي غير مجاز جلو گير كرده و در امر بايگاني اسناد كمك هاي شاياني به واحدهاي ذيربط ميكند.

ابطال اسناد يا ايجاد اسناد جديد و يا تكثير اسناد يا جمع آوري بسادگي صورت ميپذيرد و بعنوان يك ابزار مفيد در اختيار كاربران سيستمهاي مديريت كيفيت ميباشد.

 

 

 

 

نرم افزار مدیریت ارزیابی سیستم زیست محیطی

نرم افزار مديريت آلاينده هاي زيست محيطي نرم افزاري قوي با قابليت تعريف واحدهاي زير مجموعه يك سازمان با ريز فعاليتهاي نامحدود به پردازش آلايندگي هاي متفاوت در هر فعاليت اقدام ميكند . با ثبت ارزيابي ها در راستاي ارزيابي آلايندگي ها اهداف خرد و كلان سازمان را برنامه ريزي كرده و با انواع گزارشهاي مورد نياز اقدامات لازم را جهت پيگيري ها انجام ميدهد.

اين نرم افزار با نظارت نمايندگي شركت گواهي دهنده ايزو كار و با همكاري شركت مشاوره اي تدبير گستر به طراحي واحد كامپيوتر شركت صفا صنعت آذربايجان ايجاد شده و كنترل هاي لازم در راستاي صحت مراحل عملياتي آن بعمل آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار محاسبه عدم قدعیت اندازه گیری

نرم افزار محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری با قابلیتهای فراوان در محاسبه واریانس و عدم قطعیت نوع A و نوع B و محاسبه عدم قطعیت ترکیبی و با فاکتور های پوششی مختلف و واریانس بطرق مختلف از جمله مستطیلی ، مثلثی و ... این نرم افزار برای بهینه محاسبات انواع استانداردهای جهانی را رعایت کرده و بر آورنده الزامات استاندارد های ذیل میباشد:

1)ISO 'Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement', 1993
2)NIST Technical Note 1297, 'Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results', 01/1993
3)ANSI/NCSL Z540-2-1996, 'American National Standard for Expressing Uncertainty - U.S. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement', 1996
4)EAL-R2, 'Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration', 04/1997
5)NAMAS M 3003, 'The Expression of the Uncertainty and Confidence in Measurement', 12/1997

 

 

 

 

نرم افزار تبدیل واحدهای اندازه گیری در کمیت های مختلف

نرم افزار تبدیل واحداهای اندازه گیری تحت ویندوز با قابلیتهای بالا کاملترین تبدیل کننده واحدها یک کمیت به یکدیگر روانی و سادگی زیاد از مهمترین ویژگیهای این نرم افزار میباشد.