تبریز،بلوار صنعت،شهرک فناوری خودرو،بالاتراز ساختمان مرکزی شهرک

کد پستی: 5197913621

041-34486440-3

04134486560

شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:00 و پنجشنبه ها از 8:30 الی 14:00